บริการเรือพาเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก ท่าเรือมาตรฐาน ราคายุติธรรม โดยท่าเรือศาลาไทย ราชบุรี