ทริปล่องเรือเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก

ทริปล่องเรือเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก
  • ลงเรือที่ท่าเรือศาลาไทย
  • ล่องเรือเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก
  • แวะชิมน้ำตาลสด
  • ชมการสาธิตการทำน้ำตาลปึกจากมะพร้าว
  • เลือกซื้อของที่ระลึก ที่เตาตาลบังเละ
  • ขากลับล่องเรือเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกอีกครั้ง
  • กลับท่าเรือศาลาไทย

ใช้เวลาประมาณ 45 – 60 นาที

นั่งได้  6 ท่าน 

ค่าบริการ  800 บ. / เรือ 1 ลำ